Big ideas i disseny de propostes didàctiques

Sessió d’autoformació on Anna Marbà explica les Big Ideas per a la ciència i reflexionem sobre les seves oportunitats per al disseny d’activitats a l’aula. (21/01/2020). (2:14 hores).