Què és STEM x JG?

L’alfabetització o competència STEAM amb mirada de Justícia Global és la capacitat d’identificar, d’aplicar o de reflexionar sobre les maneres de fer, pensar, parlar i sentir de les disciplines STEAM de manera integrada, per conèixer i analitzar les relacions entre la realitat local i la seva dimensió global.

Això ens ha d’ajudar a comprendre i/o actuar davant les problemàtiques que generen desigualtats, conflictes i injustícies i impulsar els canvis necessaris per construir, aprofitant la col·laboració entre persones i les tecnologies disponibles, solucions creatives i innovadores que promoguin la responsabilitat, el respecte i el compromís de la ciutadania per fer possible una societat més justa.

Entenem STEM com una oportunitat per alfabetitzar a l’alumnat en ciència, tecnologia i matemàtiques per tal didentificar, aplicar o de reflexionar sobre:
L’educació per a la justícia global (EpJG) s’entén com un procés de: