Evaluación de un proceso de empoderamiento de profesorado STEM en EJG

Presenta la sistematització, des d’una perspectiva d’avaluació, de l’acompanyament per part de l’ECP de la UAB i Edualter al grup de treball EduglobalSTEM (professorat de secundària de les àrees científico-tecnològiques), la finalitat del qual és facilitar la incorporació dels objectius, conceptes i metodologies proposades des de l’enfocament d’EJG.

Aquest article es fa en el marc del I Congreso de Evaluación Educativa (d’avaluació en educació per la justícia global)impulsat per l’ONG Madre Coraje (maig 2020).

Descarregar recurs