La (r)evolució dels electrodomèstics

Es pretén iniciar l’alumnat amb els aparells receptors d’electricitat més propers: els electrodomèstics de casa. Per això, se’l familiaritzar amb el llenguatge de les etiquetes sobre característiques tècniques dels electrodomèstics i se’ls fa prendre consciència de qui utilitza aquests aparells i de si té relació amb estereotips de gènere.

Descriptors:

Descarregar recurs